!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Gemensam el

  

Brf Rival har gemensam el (med Fortum som elleverantör) vilket innebär att föreningen står för ett gemensamt abonnemang för alla lägenheter i föreningen. Lägenhetsinnehavarna behöver därmed inte teckna egna elavtal.

Den löpande elkostnaden för varje enskild lägenhet mäts med individuella elmätare. Elförbrukningen debiteras ut till respektive lägenhet efter faktisk förbrukning.

Elkostnaden per Kwh baseras på föreningens faktiska kostnader. I priset ingår således allt, dvs nätabonnemanget, kostnad för elcertifikat, energiskatt, förbrukningsavgiften och 25% moms på hela kalaset. Det görs inga påslag på de faktiska kostnaderna eftersom det inte är tillåtet för föreningen.

 

Redovisning och debitering av elförbrukning per lägenhet

Elen för tre månader debiteras samtidigt som den första månadsavgiften i ett kvartal. Eftersom månadsavierna skickas ut var tredje månad, så sker eldebiteringen således i efterhand.

Det framgår av kvartalets första avgiftsavi hur stor förbrukningen är för respektive debiterad period (månad) som avgiften baseras på och vad månadskostnaden är.

Priset per kWh är 127 öre från och med 2017-12-01

 

Observera att kostnaden för el gör att beloppet på första månadsavin i varje kvartal är högre än de två efterföljande månaderna. Den som lägger in fast belopp för betalning varje månad kan därför riskera få påminnelseavgifter för obetald el. Autogiro fungerar bra eftersom det då dras rätt belopp varje månad.

 

För den intresserade kan uppgifter om mätarställning på den egna lägenheten erhållas genom Daniel Klasson Fastighets AB (DKF), som är föreningens ekonomiska förvaltare. DKF nås på telefon 08-562 76 120 eller genom att mejla: info@dkfast.se . Då får man muntligt eller om man så önskar ett skriftligt underlag avseende aktuella mätarställningar.