!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Valberedning

  

 
 
  

Alla som är intresserade av styrelsearbete i någon form kan kontakta valberedningen (info@brf-rival.se). Det behöver inte handla om att sitta i själva styrelsen, utan även engagemang i arbetsgrupper som utreder vissa frågor som kommer upp. Medlemmarna utgör tillsammans en kompetensbank som kan gagna hela föreningen om den tas tillvara.

 

16 § Val av valberedning

Till valberedning valdes:
Helena Engnér Aili, Frida Rastbäck, Peter Wåtz och Eva Edström-Fors.

 

 

 

 

 

 

 

Utskriftvänlig version