!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hissar & Trapphus

 

 

Information om hissarna och dess funktion

Hissarna har kontinuerlig tillsyn och skötsel genom avtal med Hiss-Craft i Sverige AB. Information om vilket larmnummer som gäller finns uppsatta i samtliga hissar.
 

Larmnumret är 08-755 26 50 och personal finns tillgänglig dygnet runt. Man kan anmäla fel på hissarna under dagtid, 07.00-16.00. För övrig tid gäller att utryckningar måste godkännas av styrelsen. Undantaget är naturligtvis om någon sitter fast i hissen.

Varje hiss är utrustad med nödtelefon. Skulle hissen stanna och du blir fast trycker du in nödknappen och håller den intryckt ett antal sekunder så ringer telefonen upp en jourmottagning som du kan prata med och få hjälp av.

 

Om du blockerar hissdörren en längre tid så försöker hissen per automatik att stänga dörren. När detta inte går så försöker den på nytt – ca 8 gånger.

Om dörren då fortfarande är blockerad så stängs hissen av, och hissen går inte att använda under ca 10-15 min. Sedan gör hissen ett nytt försök och är hindret då borta så sätts den igång igen.

För att vi inte ska dra på oss onödiga kostnader för utryckning av Hiss-Craft så vänta 20 minuter innan hissen felanmäls. 

En annan vanlig orsak till att dörren inte går igen är att stenar och skräp ramlat ner i spåren, så ser du att det ligger skräp i dörrspåren - ta gärna bort detta.

 

 

Trapphusen

Ska hållas fria från alla typer av föremål. (Det gäller såväl vagnar, cyklar, pulkor, kläder, skor, etc.) Detta pga brandskäl.

 

Städning sker en gång i veckan i trapphusen och hissarna.