!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bo i bostadsrätt

 

Allmän information och om rättigheter och skyldigheter.

 

 

ALLMÄNT

Husen vi bor i ägs av bostadsrättsföreningen Rival. Föreningen förvaltar och underhåller fastigheterna genom styrelsen som leder det löpande arbetet och bl a beslutar om föreningens budget och underhåll. Styrelsen väljs årligen av föreningsstämman där varje bostadsrättsinnehavare (medlem) har en röst, dock max en röst per lägenhet. Som medlem äger du en andel i bostadsrättsföreningen och därmed rätten att disponera din bostadsrätt, d v s din lägenhet.

 

ANDRAHANDSUTHYRNING

Andrahandsuthyrning ska godkännas av styrelsen. För blankett för ansökan, klicka här. Denna inlämnas till styrelsen i god tid innan tänkt inflyttning. Ej beviljad (otillåten) andrahandsuthyrning kan leda till att bostadsrätten förverkas.

 

AVGIFTEN

Styrelsen beslutar om avgiftens storlek en gång per år utifrån föreningens budget. Eventuella avgiftshöjningar görs normalt per 1 januari. Avgiftsavier distribueras kvartalsvis. Se till att avgiften är betalad senast sista dagen i varje månad så slipper du onödiga påminnelseavgifter och inkassokrav.

 

BRANDSKYDD

Bra information kring brandskydd finns i MSB:s broschyr "Brandsäkerhet i flerbostadhus". (Klicka här) Där hittar du bl.a. tips om förvaring av brandfarliga varor (t.ex. gasol), hur du skyddar ditt hem mot bränder och vad du kan göra om det börjar brinna. 

 

KÖKSFLÄKTAR & SPISKÅPOR

Det är inte tillåtet att installera spiskåpor med fläktmotor och utblås i fastighetens ventilationssystem. Det kan förorsaka inträngning av matos i grannlägenheterna. Kolfilterfläkt som blåser tillbaka den renade luften i den egna lägenheten är tillåten. Är du osäker på vad som gäller kontakta alltid någon i styrelsen innan du gör en installation.

 

MARKSKÖTSEL

Föreningen har avtal med Idrotts- och Trädgårdsanläggningar AB(www.iot.se) för planteringar och markytor samt Solna stad för snöröjning.

 

OMBYGGNAD/REPARATION

Om du har för avsikt att göra någon ombyggnation/reparation i din lägenhet av mer väsentlig art så ska du anmäla detta till styrelsen innan arbetet får påbörjas. Fasta installationer som t ex golvbrunnar, vattenledningar och bärande väggar får inte ändras utan godkännande av styrelsen. I vissa fall kan bygganmälan/bygglov från kommunen krävas. Var gränserna går exakt om vad som är tillåtet eller inte i det här sammanhanget är inte alldeles solklart alla gånger, så kontakta därför alltid styrelsen innan du sätter igång, för din egen skull.

 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA

Klicka här för att ta del av en gränsdragningslista som anger vilka delar i fastigheten som du som bostadsrättshavare ansvarar för och vilka delar som föreningen ansvarar för.

 

PERSIENNER

Enligt Skanska bör man undvika att använda svarta persienner (mellan glasen) i fönster då glastillverkarna friskriver sig från ansvar om man använder svarta. Det kan bli för höga temperaturskillnader så att glasen kan spricka pga detta.

   

FASTIGHETSFÖRSÄKRING

Föreningen är försäkrad för skador i fastigheten. Fastighetsförsäkringen omfattar inte skador på ytskikt i din lägenhet som t.ex. golv och väggar men föreningen har även tecknat en gemensam tilläggsförsäkring för bostadsrätt som täcker skador som du som bostadsrättsinnehavare svarar för, t.ex. ytskikten i lägenheten. Du behöver därmed inte teckna en egen tilläggsförsäkring för din bostadsrätt.

 

ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT

När du ska sälja din bostadsrätt ska föreningens ekonomiförvaltare kontaktas. Detta sköts som regel av mäklaren som hjälper till med försäljningen. Styrelsen ska sedan formellt godkänna köparen som medlem innan överlåtelsen är helt klar. Föreningen tar ut en överlåtelseavgift av köparen motsvarande 2,5 % av det s.k. basbeloppet plus moms.