!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkering

 

Parkeringsplatser (liksom övrig gatumark inom Gamla Filmstadens område) samt garage ägs av Filmstadens Samfällighetsförening. 

Parkeringsplatser utomhus sköts av Q-Park AB på uppdrag av Samfälligheten. Garagen administreras av HSB Stockholm när det gäller kontrakt och månadsavisering och av styrelsen i föreningen
när det gäller köhantering och inpassering.

 

P-platser

Inom Gamla Filmstadens område tillämpas boendeparkering d v s man betalar 750 kr per kvartal och har rätt att parkera på markerade platser inom området. Området avgränsas av muren, dessutom ingår platserna (ut mot Råsundavägen) utanför grindarna. I övrigt är parkering inom området förbjuden. I markerade platser får även besökande parkera mot avgift i parkeringsautomat (10 kr/tim, max 80 kr/dygn).

 

Rätt till boendeparkering har endast de som bor inom området. Parkeringen administreras av Q-Park AB:

hyraplats@q-park.se

Tel 0771-96 90 00

Fax 08-722 45 97

 

Utanför Gamla Filmstadens område finns möjlighet till utnyttjande av Solna stads boendeparkering. Klicka här.