!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

 

Den aktuella styrelsen finns angiven under rubriken Kontakt.

Årsmötesprotokollet finns att att ta del av nederst på denna sida.

Övrig info som meddelades efter stämman:

 

Innergården

Redogjordes för inköp av ny ”rundsoffa”, att placeras runt kastanjeträdet. Ulla A efterlyste hjälp med montering. Poängterades också att det inte åligger medlemmarna att själva klippa häckarna runt uteplatserna. Detta sköts av föreningens entreprenör AB Idrotts- och Trädgårdsanläggningar två gånger/år. Ulla A informerade även om att man kommer att så gräsfrö på vissa delar av gården, intill gångvägarna.

 

Bredband

Nuvarande avtal med ComHem löper ut under 2018. Ny förhandling eller alternativa lösningar ska ses över i god tid innan dess.

 

Cykelrum

En medlem betonade att trängseln är mycket stor i vissa cykelrum.

Sara B-G informerade om att föreningen har tre cykelrum, EA12, VS7 och mellan VS5-7. Flest lediga platser återfinns i cykelrummet EA12.

 

***

 

Styrelsen sammanträder normalt varje månad förutom i juli.

Föreningen har en särskild styrelselokal i trapphus 2 (Viktor Sjöströms väg 11, nb). Här har vi våra styrelsemöten och föreningens material.

 

En roll- och arbetsbeskrivning som redogör för styrelsens olika arbetsuppgifter och vem som gör vad finns beskrivet, klicka här.

 

Föreningens årsstämma hålls i maj varje år (i en närliggande lokal) då det gångna årets verksamhet redovisas. Kallelse delas ut till samtliga hushåll senast två veckor innan stämman och årsredovisning skickas ut senast en vecka före stämman. Vid detta tillfälle väljs också styrelsen, som har i uppdrag att sköta föreningens förvaltning och ekonomi. Årsredovisning för de tre senaste åren finner ni nedan. Protokoll från årsstämman finns att ta del av längst ned på denna sida.

  

Motioner till årstämman ska vara inlämnade skriftligt (via mejl) till styrelsen senast 5 veckor före stämman för att kunna behandlas och tas upp på stämman. Inga formella mallar behöver användas, nämn bara att det är en motion.

 

 

Dokument

Årsredovisning 2015.pdf 2016-05-12
Årsredovisning 2016.pdf 2017-05-30
Protokoll Årsstämman 2017.pdf 2017-06-19